COIL & CARTRIDGE

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า (coil) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างความร้อนและสร้างไอจากน้ำยาภายในพอด โดยพลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านคอยล์เพื่อสร้างความร้อนให้กับวัสดุที่อยู่ภายในคอยล์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นสายไหม้หรือสายคาร์บอน ความร้อนที่สร้างขึ้นจะทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าภายในพอดร้อนขึ้นและเปลี่ยนเป็นไอ

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์