กลิ่น

Caramel Popcorn, Russian Cream, Strawberry Milkshake, Grape Energy, Watermelon Ice, Strawberry Watermelon, Pink Lemonade, Mango Ice, Sakura Grape องุ่นซากุระ, Lime Pie พายมะนาว, Blue Rasp บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่, Vanilla Ice Cream วนิลาไอกรีม, Moose Cream, Cool Mint, Pineapple Coconut, Raspberry Lemon, Passion Fruit Kiwi Guava, Watermelon Rainbow Candy