สี

ดำ Black Clear, ใส Full Clear, ส้ม Amber Clear, เขียว Mocha Clear, ฟ้า Blue Clear